Exposeer in Museum Waterland

Exposeer tijdens de zomerweken in Museum Waterland

Ook dit jaar kunt u tijdens de zomersluiting, van 18 juli tot 27 augustus, de tentoonstellingsruimten van Museum Waterland huren.
In die periode kunt u zelf een tentoonstelling in het museum inrichten.

Dat kan een solo- of groepstentoonstelling met eigen werk zijn, of een tentoonstelling die u tot dusver heeft gemist in ons programma, waarbij u als curator optreedt. Ook kunstenaarsverenigingen kunnen zich aanmelden voor de Zomerweken.

De zalen

De entreezaal en de museumzaal kunnen worden gehuurd voor 250 euro excl. 21% btw per week, per zaal. Eventuele overige kosten op basis van nadere afspraken. Plattegronden van beide zalen treft u hieronder aan. In beide zalen is een ophangsysteem aanwezig.

Zelf inrichten en afbouwen

U verzorgt als huurder zelf het inrichten en de openstelling van de expositie. Personeel en vrijwilligers van het museum zijn in die periode niet aanwezig. Gereedschappen en overige benodigde faciliteiten zijn beschikbaar. Er mag niet geboord worden.

  • maandagmiddag/dinsdag: opbouwen/inrichten nieuwe tentoonstelling
  • (dinsdag), woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag: 12.00 – 17.00 openstelling
  • maandagochtend: afbouwen tentoonstelling

Aanmelden

Neem contact op via info@museumwaterland.nl.

Voorwaarden

Stuur bij uw aanmelding een tentoonstellingsplan mee (maximaal een A4 en een aantal foto’s). Geef in het plan een  indruk van inhoud en samenstelling van de voorgenomen tentoonstelling. Als u voorkeurdata opgeeft kunnen wij op basis daarvan een globale planning opstellen. Aanmelden tot uiterlijk 30 april!
De werkgroep tentoonstellingen bespreekt de aanmeldingen en ingediende plannen medio mei. U ontvangt voor 1 juni bericht.
Het museum berekent geen provisie over verkopen.

PR

Het museum maakt het zomerprogramma bekend op de website en de facebook-pagina. Eventueel kan een gezamenlijk affiche worden overwogen.