Vereniging en Stichting Kunsthuis Waterland hebben sinds 2010 de culturele ANBI status van de belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Uw gift is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting  en komt volledig ten gunste van de doelstellingen van Kunsthuis Waterland en is bovendien, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar.

De verplichte notarisakte voor meerjarige schenkingen is in 2014 vervallen. Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting 25 % meer aftrekken dan ze geven. Bedrijven mogen voor de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen.

Zie ook de informatie op de website van de rijksoverheid.

Publicatie ANBI 

1) Naam: Vereniging Kunsthuis Waterland, Stichting Kunsthuis Waterland

2) RSIN: Vereniging 004241071, Stichting 811974121

3) Contactgegevens (vereniging en stichting)
Kunsthuis Waterland
Peperstraat 36
1441 BJ Purmerend
0299-42 26 05
info@kunsthuiswaterland.nl
www.kunsthuiswaterland.nl

4) Bestuurssamenstelling

Vereniging

 • Bert Wiedemeijer: voorzitter
 • Kees van Nunspeet: secretaris

Stichting

 • Piet Knook: penningmeester
 • Koos Roskam: secretaris

5) Beleidsplan

 • Vereniging Kunsthuis Waterland: Het beleidsplan voor de jaren 2016-2018 is binnenkort beschikbaar.
 • Stichting Kunsthuis Waterland: De Stichting Kunsthuis Waterland is een beheersstichting voor de Kollektie Waterland, de eigen kunstcollectie van het Kunsthuis Waterland. De stichting heeft – nog – geen eigen beleidsplan. Het beleid van de stichting is vooralsnog onderdeel van het beleid van de Vereniging Kunsthuis Waterland.

6) Beloningsbeleid (vereniging)
Alle werkzaamheden voor de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. Onze bestuursleden en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden het bestuur betreffende geen bezoldiging. Door hen gemaakte kosten die voortvloeien uit de uitoefening van hun functie kunnen door de vereniging worden vergoed.

7) Doelstelling
Vereniging Kunsthuis Waterland: De vereniging Kunsthuis Waterland is opgericht in 1976 en heeft als belangrijkste doelstelling intermediair te zijn tussen hedendaagse beeldende kunst en vormgeving en de bevolking van Purmerend en de regio Waterland.
Aan deze doelstelling wordt momenteel op de volgende wijze inhoud gegeven:

 • collectievorming: verwerving van een collectie eigentijdse beeldende kunst, op basis van het tentoonstellingsprogramma van het museum
 • tentoonstellingsfunctie: 6 tot 8 tentoonstellingen per jaar in het Kunsthuis Waterland
 • kunstuitleenfunctie: Kunsthuis Waterland Kunstuitleen omvat een collectie van ruim 1500 kunstwerken van meer dan 300 kunstenaars uit heel Nederland
 • kunstcadeauwinkel: verkoop toegepaste kunst en designproducten, aluminium lijsten en ophangsystemen
 • overige activiteiten: lezingen, concerten, cursussen, workshops, verenigingsmaaltijden etc.

Stichting Kunsthuis Waterland: De Stichting Kunsthuis Waterland is opgericht in 2003, en heeft als belangrijkste doelstelling het beheer, uitbreiden en presenteren van de Kollektie Waterland. Verder is de stichting eigenaar van een opslagruimte t.b.v. het Kunsthuis Waterland.

Documenten

Publicatie 2017 Financieel ANBI Vereniging Museum Waterland

Publicatie 2016 Financieel ANBI Vereniging Museum Waterland

Publicatie 2018 ANBI Stichting Museum Waterland

Publicatie 2017 ANBI Stichting Museum Waterland