Simon Oud

Simon Oud (Hoorn, 1956) is opgegroeid in het polderlandschap van West-Friesland. Als kind was hij gefascineerd door de weidse vlakten van de Wieringermeer en de boerderijen die daar als bakens verspreid lagen. Na zijn opleiding aan de Rietveldacademie richtte hij zich op het ontwikkelen van ruimtelijke constructies vanuit het platte vlak. Zijn beelden maakt hij op ambachtelijke wijze uit zink. De installatie ‘Erf geleend land’, in 2004 te zien in Museum Waterland had de Beemsterpolder als uitgangspunt. De menselijk ingrepen in de natuur worden hier benadrukt door verschillende agrarische vormen die boven het landschap uitsteken. In de installatie verschijnen deze vormen als objecten van voortdurend verzet, in een omgeving die wordt beheerst door een geschiedenis van land tegen water.

‘Peilmerk’ – zink – 2005

‘Peilmerk’ – zink – 2005

www.simonoud.nl